ساعات دوام المجلس من الأحد الى الخميس 8:00 -16:00

رقم الهاتف 04-6295800 - 04-6295829
العنوان قرية الدحي - مدخل القرية

التربية والتعليم

מנהל המחלקה: אנו’ר זועבי 
טלפון:  046295805

המחלקה מטפלת בבעיות השוטפות של:

 1. הגיל הרך ביישובי הרשות, כולל גנ”י חובה וטרום חובה, וגנים טיפוליים
 2. בתיה”ס היסודיים
 3. בתיה”ס העל יסודיים
 4. שיבוץ תלמידים בגילאי יסודי, חט”ב ותיכון, כולל קליטת תושבים חדשים בישובים, שיבוץ לכתות ייחודיות. אישור לימודי חוץ.
 5. ביקור סדיר, טיפול בבעיות הנשירה, אי ביקור סדיר ואכיפת חוק חינוך חובה. מציאת מסגרות לימוד מתאימות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידי חוץ ומעקב אחר השתלבותם. איתור תלמידים שאינם רשומים במסגרות החינוך בישובים.
 6. טיפול בתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד בגילאי 3-21 עפ”י חוק חינוך מיוחד, תשנ”ו. קביעת זכאות (ועדת השמה), יישום ושיבוץ התלמידים במסגרות החינוך ברשות ומחוץ לרשות וכן מעקב וטיפול שוטף בתלמידים.
 7. שירות פסיכולוגי חינוכי התפתחותי
  מעניק שירותים פסיכולוגיים לילדים מגילאי 3-21 והדרכת הסגל הפדגוגי במסגרות החינוך השונות.
  מנהל: עטא אללה דאו – 067-747855
  ג’מאל דקדוקי – 067-747849
 8. ביה”ס לחינוך מבוגרים.
 9. מתי”א – מתמקד במתן הוראה מתקנת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים למיצוי הפוטנציאל האישי ושילוב אופטימאלי במערכת החינוך הרגיל.
 10. קביעת אסטרטגיות חינוכיות, פדגוגיות ופיזיות לטווח הרחוק ביישובי הרשות. 

תפקידיה העקריים 

 1. קידום מערכת החינוך ביישובים ליעדים המתחייבים מהאסטרטגיה החינוכית יישובית, תוך שיתוף
 2. פעולה עם כל הגורמים: משה”ח, בתיה”ס, הורים ואגפים אחרים ברשות.
 3. ניצול המשאבים הזמנים (כספים, פיזיים, ואנושיים) בצורה יעילה להגשמת היעדים.
 4. מתן שירות יעיל ואדיב לתושב ולאגפי הרשות השונים. 

יעדים מרכזיים לשנה”ל

 1. הטמעת תרבות דמוקרטית בכל מסגרות החינוך.
 2. הטמעת והרחבת בתי הספר הקהילתיים.
 3. העלאת אחוז הזכאות לבגרות.
 4. צמצום הנשירה.
 5. הטמעת תרבות הניקיון ואיכות הסביבה.
 6. תמיכת תלמידים בסיכון.
 7. חיזוק תחושת השייכות והאזרחות הטובה.
 8. השתלמויות בנושא הערכה ומדידה נכונה לצוותים הפדגוגיים במסגרות החינוכיות השונות בישובים.
 9. שימוש יעיל במשאבים הזמינים וחיסכון מכסימלי בהוצאות.
 10. עידוד יוזמות חינוכיות פרטיות וציבוריות.
 11. חיזוק הרגשת הכבוד וההערכה כלפי המורים והעובדים בעשייה החינוכית. 

פעולות מיוחדות 

 1. הקמת מרכז העשרה טכנולוגי בביה”ס היסודי אלאמל בכפר מצר
 2. שילוב הרכזים המוניציפאליים בחיים החינוכיים בישובים והפיכתם לכח עזר ובעלי פוטנציאל משמעותי להבאת השירות אל בית התושב.
 3. פרויקטים מיוחדים: שח”ר, קרב, פר”ח, לימודי מבוגרים, מעדניות בית ספריות, הדרכת הורים ומורים, קייטנות, וקשר מתמיד עם הורי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 4. הקמת מרכז טיפולי לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.
 5. שיפור חזות בתי הספר –(איכות הסביבה). 

הגיל הרך, תחומי פעילות גילאי 3-6

 1. מערך רישום-שיבוץ, טיפול והעברות.
 2. בנית מערך השתלמויות בשיתוף משר”הח והשפ”ח לכלל הגננות והסייעות.
 3. פיקוח וליווי מרכז טיפולי ומתי”א.
 4. טיפול שוטף בתחזוקה, בינוי ושיפוץ.
 5. השמת כח אדם מיומן ומדופלם כראוי .
 6. הצטיידות לגני הילדים פנים וחוץ(חצרות).
 7. ריכוז ועדות בגיל הרך, צוות היגוי-היוזם תוכניות פדגוגיות והשתלמויות, בשיתוף מפקחות משר”הח ושפ”ח.
 8. כישורי למידה, ילדים בעלי צרכים מיוחדים.


בגני הילדים מופעלות תוכניות העשרה מגוונות ה-חינוך לדמוקרטיה ולמניעת אלימות.
חינוך לבריאות ובטיחות וזהירות בדרכים.
תוכנית מעברים בסיוע פסיכולוגים ואנשי מקצוע אחרים. 

מתי”א מרכז תמיכה יישובי אזור 

מנהל מתי”א: חאלד אסדי
טלפון: 04-6730724
נייד: 052-838335
כתובת: בועינה נג’ידאת

מהות התפיסה החינוכית הינה מעבר ממערכת ממיינת ומסווגת למערכת חינוכית מקדמת ומשלבת ברמה מערכתית.
מתי”א פועל בגני הילדים בהם משולבים ילדים עם צרכים יחודיים ,כאשר מתי”א מקצה להם שעות שילוב לטיפולים פרא-רפואיים.
התוכנית ובדיקת הצרכנים נבנית תוך שיתוף פעולה בין הגורמים המטפלים וגננת האם.

שפ”ח – שירות פסיכולוגי חינוכי התפתחות

השפ”ח שותף פעיל בהפעלת תכניות לטיפוח אקלים רגשי חברתי בגיל הרך ובגנים ובהנחיה משותפת עם הגננות.
לכל גן פסיכולוג העומד לרשות הגננת, הילדים וההורים – להדרכה, אתור והערכה, והתערבויות טיפוליות.

רישום לגני ילדים

הנחיות כלליות לרישום לגני הילדים

עליכם לציין את הגן אליו אתם מעוניינים לרשום את ילדיכם וכן גן חילופי, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם, עם זאת עלינו להבהיר:

 1. הרישום הינו עפ”י אזורי רישום
 2. הרשות איננה מתחייבת למלא את בקשותיכם.
 3. אם לא נוכל להיענות לבקשה נשתדל לקבוע לילדכם מקום בגן חילופי שתציינו.  

למאחרי רישום:

הרשות אינה מתחייבת לגבי מקום ומרחק מהבית, להורים שיגיעו לאחר תאריכי הרישום. 

מועדי רישום

על פי הפרסומים בישובים – והתאריכים הקבועים בהוראת מנכ”ל משרד החינוך

אפשריות רישום

 • במזכירות בתי הספר היסודיים בישובים
 • במזכירות מחלקת החינוך במועצה-בכפר נין
 • באתר האינטרנט www.cityedu.co.il 

מועמדי רישום

ע”פ תאריכי הלידה הקבועים בחוק המתפרסמים מדי שנה.

המסמכים הדרושים לרישום

 1. ת”ז של ההורים בציון פרטים מזהים של הילד וכתובת מדויקת
 2. אם מספר זהות של הילד אינו מצוין בת”ז יש להביא בנוסף תעודת לידה של הילד.
 3. אם הרושם אינו הורה או אפוטרופוס של הילד ,עליו להמציא כתב הרשאה –ייפוי כח חתום ע”י ההורים.
 4. מסמכים מזהים המעידים על תושב ברשות.
 5. מילוי הפרטים בטופס הרישום המקורי.

ارسل توجه